TUDÓSKA FIZIKA TANODA

A FIZIKA TANODA 

Felsősöknek valamint középiskolásoknak szóló kísérleti óra. 

Egy-egy témakör elméleti ismeretanyagának rövid áttekintése után kísérletezünk, mérünk, számolunk. 

A mérés során elsajátítjuk a mérési jegyzőkönyv elkészítésének lépéseit. 


A foglalkozások 60 percesek.
A csoportok létszáma maximum 6 fő.
A foglalkozásokra 4 alkalmas bérlet megváltásával lehet jelentkezni.
A 4 alkalmas bérlet ára 14 000 Ft, amely 5 hétig érvényes.

TUDÓSKA FIZIKA TANODA ALSÓ TAGOZATOS GYEREKNEK
FOGLALKOZÁSOK CÉLJA: 

 Manapság a gyermekek szinte egész pici koruktól a kommunikációs, és technikai eszközök áradata között nőnek fel. Természetességgel kezelik a telefont, a számítógépet, fotóznak Anyu és Apu fényképezőgépével, felkapcsolják a világítást és utaznak az autóval. Gyermekszobájukban nagyon sok játék csörög, zörög, forog, mindenféle hangot ad ki annak érdekében, hogy a csemete képességeit több irányból fejlessze. 

A picik és nagyobbacskák örömmel vesznek részt a körülöttük levő tárgyak, jelenségek megismerésében, feltérképezésében. Fáradhatatlanul kíváncsiak, érdeklődőek, aktívan közelednek minden új, számukra még ismeretlen dolog felé. 

Mindent szétszednek és elemeznek. A technikai és készségfejlesztő játékok gazdag tárháza hatalmas lehetőséget kínál a gyerekek képességének fejlesztésére, a játékos fizika megismerésére. A nagyobb korosztályban ezen lehetőségek ellenére egyre inkább tapasztalható a természettudományoktól való elfordulás. A fizika és a matematika tantárgyakat bonyolultnak, nehezen érthetőnek élik meg. A foglalkozások célja a gyerekek érdeklődésének fenntartása és ezen keresztül a természettudományos tantárgyak megszerettetése. A gyerekek rácsodálkozhatnak a hétköznapi életből ismert törvényszerűségek magyarázatára, és részesei lehetnek a fizikai jelenségek felfedezésének. A foglalkozásokon sok ismert és kevésbé ismert fizikai kísérlet jelenik meg a hétköznapi életben található tárgyak segítségével új köntösbe öltöztetve. A foglalkozások lehetőséget adnak a gyermekek nyiladozó természettudományos ismeretanyagának bővítésére, a képességeik és életkori sajátosságaik figyelembe vételével. 

 FOGLALKOZÁSOK MENETE: Az egyes foglalkozások kísérletei nem csak egy témakör ismeretanyagából kerülnek ki, hanem bepillantást adnak a fizika más-más területeire is. Ezáltal egy jelenség, kísérlet több alkalommal is megjelenik más-más formában. Egy lehetőséget ad a gyerekek számára a megismert fogalmak ismétlésére és a "Jaj, ezt már tudom!" élmény átélésére. A foglalkozások 3 jól elkülöníthető részből állnak: 

1, Kísérletek bemutatása A kísérletek bemutatása közben a gyerekek megfogalmazhatják a látottakat, kifejthetik észrevételeiket. Minden kísérlet a már korábbi ismeretek felelevenítésével kezdődik és az új információval továbbfűzzük a gyerekek természetismereti tudását. 

2, Eszközkészítés Minden gyermek elkészíthet önállóan egy kísérleti eszközt, játékot, amelyet a foglalkozás végeztével haza is vihet. Így lehetősége nyílik egy saját otthoni "szertár" kialakítására. 

3, Összegzés, játék A tapasztaltak megbeszélése, összefoglalása és játék az elkészített eszközökkel.