"A természet nagy könyvében csak az tud olvasni, aki ismeri azt a nyelvet, amelyen e könyv írva van, és az a nyelv: a matematika." (Galileo Galilei)
 

Üdvözlünk megújult honlapunkon!


 Minden gyerek  érdeklődéssel figyeli maga körül a világot, és aktívan közeledik a természethez, a természetben előforduló jelenségekhez. Ennek ellenére a jelenkor egyik nagy problémája, az általános iskolás tanulóknak a természettudományoktól való elfordulása. 

A felsőbb osztályokban, a középiskolában a bonyolultság, az elvontság bizonyos szempontból az érdeklődés telítődéséhez és annak elvesztéséhez vezet. A tanulók közömbössé válnak a tananyag iránt. A sok feladat gépies megoldása hibás irányba tereli a matematikához és a fizikához való viszonyukat. A megoldhatatlannak tűnő példák folyamatos kudarcélményeket okoznak, amelyek a tantárgy iránti érzelmeiket egy életre meghatározhatják.

Tanodánk célkitűzése ezért: "A természettudomány tanítása tanórákon kívül, természetes egyszerűséggel, sokoldalúan és hatékonyan." 

Hiszen a matematika, a fizika, a kémia, a biológia tanulása egyszerre bevezetés a tudományok csodálatos világába, de fölöttébb szórakoztató is!

Szeretettel várunk a Tudós Tanodában! 

Adatkezelési nyilatkozat
ÁSZF

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005558

Fotók:  https://pixabay.com/